Hudföryngring med Radiofrekvens (RF)

Monopolär radiofrekvens arbetar på ett djup av ca. 10-20 mm ner i huden. Behandlingen verkar stimulerande på fibroblasterna som producerar kollagen och elastin. Resultatet blir mer långvarigt huduppstramning men syns inte lika snabbt som bipolär radiofrekvens.

Biopolär radiofrekvens arbetar närmare hudytan på ett djup av ca. 2-4 mm. Med denna ytliga behandling värms det befintliga kollagenet upp vilket ger en “quick-fix” med direkt huduppsramning och bättre lyster. Behandlingar är perfekta för kunder som söker en snabb hudföryngring för ett speciellt tillfälle.