Kursanmälan

 

 

Gör din kursanmälan till oss per email info@beautilicious.se. Maxantalet kursdeltagare är 6 st så för att garantera dig en plats så ber vi dig mejla oss såm snart du har bestämt dig eller om du har övriga frågor. Efter anmälan är gjord kommer du erhålla två fakturor, en anmälningsavgift på 5000 kr och en slutfaktura. När den första är betald är du garanterad din plats.

Hela kursavgiften ska vara betald ca två veckor innan kursen startar. Anmälan är bindande och ingen del av kursavgiften återbetalas om eleven inte fullföljer kursen. Vid utebliven betalning av anmälningsavgift eller slutfaktura skickas den vidare till inkasso. Beautilicious Academy & Clinic kan efter eget bestämmande medge elev rätt till att kostnadsfritt fullfölja en avbruten utbildning vid senare tillfälle. Detta gäller vid särskilda skäl så som sjukskrivning av läkare. Utbildningen syftar till att lära eleven de moment och tekniker som den specifika utbildningen omfattar. Det innebär omfattande hemmastudier både teoretiskt och praktiskt under hela kurstiden. På våra kurser gäller obligatorisk närvaro för att kunna erhålla diplom. Elev som godkänns vid slutprov erhåller internationellt diplom och kan med den nya kunskapen arbeta professionellt i branschen. För utbildningar i nagelteknik gäller att den uppsättning materiel som ingår i kursavgiften är beräknad att räcka till den utbildning som sker på skolan under lektionstid. Eventuellt ytterligare material för eget utövande, exempelvis under praktikdagar, bekostas av eleven. Eleven är skyldig att under lektionstid följa gällande hygien- och skyddsföreskrifter. Det är obligatoriskt att bära arbetsrock/förklädde, skyddsglasögon, munskydd och skyddshandskar. Skulle elev bli underkänd vid slutprov har eleven rätt att vid nästa schemalagda examenstillfälle, till ytterligare en kostnad göra om slutprovet. Skriftligt kursmaterial bilder eller logotyper, får inte kopieras eller användas för privat bruk. Utbildningen kräver att eleven behärskar svenska språket i tal och skrift.