Kursbestämmelser hos Beautilicious Academy & Clinic

 
Alla kurser som hålls på Beautilicious Academy & Clinic är bindande så fort vi mottagit din betalning av anmälningsavgiften.
Vid avhopp från påbörjad kurs återbetalas ej kursavgiften.
Vid sjukdom måste läkarintyg uppvisas.